Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie

Spoločnosť Interlux sa týmto zaväzuje, že poskytnuté informácie a osobné údaje nebudú použité v rozpore so záväznými zákonnými podmienkami o ochrane osobných údajov a predovšetkým nebudú poskytnuté iným subjektom napr. za účeľom priameho/nepriameho oslovenia klienta(-ov), ktorý(-í) takúto komunikáciu nepotvrdil svojim súhlasom pri registrácií, alebo dodatočne potvrdením prihlášky na zasielanie a poskytnutie osobných údajov kde používateľ dáva svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop